Hướng dẫn sử dụng cà phê Espresso

Một tài liệu tham khảo trực quan về tỷ lệ thành phần.

Chỉ số qui đổi 1oz = 29.57 ml (29.57353)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét