Chi phí đầu tư siêu tiết kiệm

Cuối cùng điều mà Quý nhà đầu tư quan tâm nhất đó là chi phí đầu tư thế nào ?. Zdeli với nhà nhập khẩu thiết bị trực tiếp và phân phối một số nguồn nguyên liệu chính. Chúng tôi cam kết tổng mức đầu tư hoàn chỉnh luôn thấp nhất thị trường bởi những yếu tố sau :

  • Nguyên liệu giá gốc
  • Thiết bị giá gốc
  • Nhiều Concept phù hợp với mọi nhà đầu tư ( mô hình nhượng quyền)
  • Không chí phí nhượng quyền (0 đồng với mô hình nhượng quyền)
  • Tư vấn đầu tư thiết bị phù hợp
  • Phân tích hiệu suất từng chi phí
  • ....