Quản lý vận hành


Nếu quý nhà đầu tư chưa từng kinh doanh ngành F&B thì việc vận hành Quán hay Nhà hàng gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt thất thoát tài chính và lãng phí chi phí rất lớn . 

Zdeli với đội ngũ nhiều năm vận hành và kinh nghiệm trong quản lý doanh nghiệp, chúng tôi sẻ giúp Quý nhà đầu vận hàng Quán/Nhà hàng một cách đơn giãn với nhiều công cụ.

Điều đó giúp Quý nhà đầu tư giảm chi phí, tránh thất thoát và nâng cao hiệu suất gần như tất cả, điều này rất ít nhà cung cấp quan tâm đến .